Příspěvky z konference GL18

06. prosinec 2016

Před týdnem proběhla Mezinárodní konference o šedé literatuře GL18 v New Yorku a první příspěvky z konference jsou už volně dostupné v repozitáři GreyGuide.

Mezinárodní konference o šedé literatuře GL 18 se blíží, 21. listopadu končí možnost registrace. Konference se koná v New York Academy of Medicine od 28. do 29. listopadu. Na konferenci navazují další 2 akce spojené se šedou literaturou. 30. listopadu se bude konat workshop Grey Literature: Intro and Search Strategies a 1. prosince workshop GreyLit Wikipedia Edit-a-Thon, obě akce zdarma, rovněž v New York Academy of Medicine.

Na webové stránce 9. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích je už vystavený odkaz do repozitáře NUŠL na české i anglické prezentace všech přednášejících. Najdete zde i evaluaci letošního ročníku konference a pár fotografií.

Podrobný program 9. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích s abstrakty jednotlivých příspěvků najdete na našem webu. Registrace na konferenci je možná až do 16. října.

Právě jsme spustili registraci na 9. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, přihlašování bude možné do 16. října. Program a další informace na webu konference.

Technické řešení NUŠL sestává ze dvou základních kamenů: digitální repozitář a centrální vyhledávací rozhraní. Zatímco digitální repozitář je od počátku provozován v open source systému Invenio vytvořeném ve švýcarském CERNu, vyhledávací rozhraní bylo postaveno na systému FAST ESP společnosti Microsoft (v době prvního nákupu licence byla vlastníkem ještě původní firma FAST).
Licence na užívání systému FAST vyprší letos na podzim, a proto byly hledány možnosti řešení. Vzhledem k nákladům na pořizování licence na FAST a skutečnost, že kvůli současné obchodní politice Microsoftu by ani nebylo možné zakoupit FAST samostatně, ale pouze jako součást produktu Sharepoint, bylo rozhodnuto o přechodu na open source systém. Ze zvažovaných řešení byl nakonec vybrán systém Elasticsearch.
K přechodu mezi systémy došlo v minulém týdnu, ale uživatelé by tuto změnu neměli zaznamenat, jelikož uživatelské rozhraní Centrálního vyhledávacího rozhraní zůstalo ve stejné podobě a ke změnám docházelo pouze v pozadí.

Kromě hlavní mezinárodní konference k šedé literatuře GL18 se budou na konci listopadu konat ještě 2 workshopy. Workshop Grey Literature: Intro and Search Strategies bude zaměřen na šedou literaturu obecně a na její vyhledávání, workshop Hello Islandora: Building a Digital Repository bude věnován vytváření digitálních knihoven. Oba workshopy proběhnou v New York Academy of Medicine po konferenci GL18.

Na webové stránce letošního 9. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích je již zveřejněn předběžný program. Nebudou chybět 3 příspěvky ze zahraničí, oblíbené právnické příspěvky a těšit se můžete i na témata spojená s klasickou šedou literaturu a digitálními repozitáři. Poprvé se dostáváme také k tématu otevřeného vzdělávání.

Do partnerské sítě NUŠL se během roku 2016 zapojily další instituce. Pro uživatele NUŠL to znamená nově šedou literaturu z Českého statistického úřadu, Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Národního ústavu lidové kultury a dalších.

Zatímco s programem české Konference o šedé literatuře a repozitářích teprve finišujeme, program Mezinárodní konefrence o šedé literatuře a repozitářích GL18 (International Conference on Grey Literature and Repositories) už byl zveřejněn. Stále je ale možné na tuto konferenci přihlásit poster.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK