Varianty spolupráce

Existuje více způsobů, jak je možné s NUŠL spolupracovat. Všechny varianty spolupráce jsou poskytovány zdarma. Vždy je nutné uzavřít s Národní technickou knihovnou smlouvu o spolupráci. Znění smlouvy závisí na zvolené variantě spolupráce. Smlouvy máme připravené ve standardních vzorech (vzory smluv najdete níže u jednotlivých variant spolupráce).

O právní problematice veřejného zpřístupňování šedé literatury a řešení některých právních problémů z naší praxe si můžete více přečíst zde.

Před výběrem typu spolupráce s NUŠL je třeba se zamyslet:

  • Vytváří Vaše instituce šedou literaturu?

(pomůckou pro odpověď může být definice a typologie šedé literatury NUŠL)

  • Má Vaše instituce digitální repozitář/knihovnu/systém, kde jsou dokumenty ukládány?

(nejlépe ve formě záznam a přiložený plný text)

  • Jaký je objem dokumentů, které byste rádi v NUŠLu zpřístupnili?

Varianty spolupráce s Národním úložištěm šedé literatury

1. Instituce má vlastní repozitář (např. v systému Digitool, DSpace, Fedora, apod.), nemá zájem o archivaci dat v NUŠL.

Repozitář je možné napojit do Centrálního rozhraní NUŠL jako zdroj. Data z repozitáře instituce budou přebírána přes protokol OAI-PMH, ale nebudou zde dlouhodobě archivované. Záznamy z Centrálního rozhraní NUŠL pak odkazují do repozitáře instituce, která zajišťuje dlouhodobé zpřístupnění digitálních dokumentů. Se spolupracující institucí bude uzavřena Smlouva o předávání metadat.

2. Instituce má vlastní repozitář, ale má také zájem o dlouhodobou archivaci metadat a plných textů v Digitálním repozitáři NUŠL v NTK.

Instituce bude metadata i digitální dokumenty předávat do Digitálního repozitáře NUŠL, kde budou dlouhodobě uchovávány. Předávání dat probíhá prostřednictvím komunikačního protokolu OAI- PMH nebo pomocí dávkových exportů. Metadata budou zároveň zpřístupněna v Centrálním rozhraní NUŠL a z něj odkazovat na digitální dokumenty v Digitálním repozitáři NUŠL. Se spolupracující institucí bude uzavřena Dohoda o podmínkách užívání autorských děl.

3. Instituce nemá vlastní repozitář, měla by zájem zprovoznit si svůj vlastní, má možnost vyhradit si IT pracovníka na instalaci a správu systému.

Nabízíme možnost využít software Invenio pro institucionální repozitáře, který si spolupracující instituce mohou nainstalovat na vlastním HW a dále upravit dle vlastních požadavků. Instalaci lze zdarma vyzkoušet a otestovat. Pro zájemce je k dispozici Manuál k lokální instalaci Invenia a nápověda pro vytvoření nových sbírek a šablon. Instituce pak bude metadata a digitální dokumenty šedé literatury předávat přes protokol OAI-PMH do Digitálního repozitáře NUŠL a následně budou metadata zpřístupněna v Centrálním rozhraní NUŠL. Zástupce instituce absolvuje školení k systému Invenio. Se spolupracující institucí bude uzavřena Dohoda podmínkách užívání autorských děl. Samozřejmě je možné využít i jiných softwarů pro tvorbu digitálních repozitářů (DSpace, Fedora, …).

4. Instituce nemá vlastní repozitář a nemá možnost si nainstalovat a následně spravovat vlastní institucionální repozitář.

Instituce může vkládat metadata a digitální dokumenty přímo do Digitálního repozitáře NUŠL přes webové rozhraní. Pro instituci bude v Digitálním repozitáři NUŠL vytvořena její vlastní sbírka na vstupní stránce repozitáře. Instituce si zvolí jednoho či více vkladatelů, těm bude přiděleno přihlašovací jméno a heslo k příslušné sbírce, pověřený pracovník absolvuje zaškolení v systému Invenio, k dispozici je Manuál pro vkládání a editaci dat v systému Invenio. Digitální dokumenty šedé literatury budou rovněž zveřejněny v Centrálním rozhraní NUŠL. Se spolupracující institucí bude uzavřena Dohoda podmínkách užívání autorských děl.

5. Autoři – fyzické osoby

S NUŠL mohou navázat spolupráci i autoři - jednotlivci. Mohou si v NUŠL založit svůj osobní archiv šedé literatury a do něj ručně vkládat svá nepublikovaná díla.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK